Настоящата Политика за право на отказ от поръчка се отнася до правото на потребителя да се откаже от направена поръчка чрез уеб-сайта cvetevepruvetka.store, управляван от „ТЮБ ПЛАНТ” ООД с управител Петър Нефтелимов, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 206698656 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кръстю Сарафов № 14, вх. Б, ап. 2, Електронен адрес за кореспонденция – info@cvetevepruvetka.store

Чл. 1 Потребителят или клиентът има право да се откаже от направена поръчка за доставка на Цвете в епруветка („Продуктът“) извършена чрез електронния магазин cvetevepruvetka.store.

Чл. 2 Поради естеството на предлаганите от Продукти – живи цветя, които е възможно да влошат бързо качествените си характеристики, правото на отказ от поръчка може да бъде упражнено, само в следните случаи:

А) Продуктът не е изпратен до посочения от Клиента адрес за доставка или офис на куриерска фирма.

В този случай, правото на отказ от поръчка се упражнява чрез изпращане на съобщение в свободна форма до info@cvetevepruvetka.store, съдържащо волеизявлението на клиента поръчката да бъде анулирана. В съобщението посочвате вашите имена, номера и датата на поръчката. Срокът за упражняване на това право е в рамките на работния ден (09:00-18:00), в деня в който е заявена поръчката. В случай, че същата е заявена след 18:00, срокът за упражняване на правото ви на отказ е до края на следващия работен ден.

Б) Ако Продуктът вече е изпратен до посочения от вас адрес или до офис на куриерска фирма, следва да завиете правото си на отказ от поръчка в момента на получаване на Продукта – при опция преглед при куриера. Само тогава и не по-късно от този момент можете да реализирате правото си на отказ, като заявите на куриера да се свърже с нас.

Чл. 3 Възстановяването на сумите, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 7 (седем) дни.

Транспортните разходи за доставка на продукта остават за сметка на клиента.

Чл. 4 Разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилагат за поръчки извършени чрез Електронния магазин, доколкото предлаганите Продукти представляват живи цветя, и попадат в обхвата на изключенията предвидени в разпоредбата на чл. 57 ал.1 т.4 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 5 В случай, че сте поръчали продукт, който не отговаря на характеристиките посочени в чл. 2 по-горе, вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от куриера.

Чл. 6 Правото на отказ от поръчка по чл. 4 може да бъде упражнено чрез изпращане на съобщение в свободна форма до info@cvetevepruvetka.store, съдържащо вашето волеизявление да върнете получената стока, вашите имена, номер и дата на поръчка.  Служител на “ТЮБ ПЛАНТ” ООД ще се свърже с вас на посочения телефон за контакт или на посочения електронен адрес и ще ви даде допълнителна информация как технически да върнете поръчания артикул.

Чл. 7 “ТЮБ ПЛАНТ” ООД  ще възстанови получените суми за конкретната поръчка, както и разходите за доставка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Сумите ще бъдат възстанови чрез платежното средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция.

Настоящата Политика за право на отказ от поръчка е последно актуализирана на 17.11.2021 г.